บัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา
TH | EN
หน้าหลักการจัดการความรู้กระดานข่าวข้อความถึงคณบดีติดต่อเรา
การสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
Back
09 มิถุนายน 2561


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2561
ณ ห้อง 15161 ชั้น 15/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร