บัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา
TH | EN
หน้าหลักการจัดการความรู้กระดานข่าวข้อความถึงคณบดีติดต่อเรา
พิธีไหว้ครูนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
Back
16 กรกฎาคม 2561


15 กรกฎาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีไหว้ครูภาคปกติ ประจำปี 2561 เพื่อให้นักศึกษาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์ ณ หอประชุมภัทรมหาราช