บัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา
TH | EN
หน้าหลักการจัดการความรู้กระดานข่าวข้อความถึงคณบดีติดต่อเรา
รายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
Back
23 มีนาคม 2561


23 มิถุนายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดให้มีการรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561