บัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา
TH | EN
หน้าหลักการจัดการความรู้กระดานข่าวข้อความถึงคณบดีติดต่อเรา
ผลการสอบ

ผลการทดสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
  •  

ผลการทดสอบระดับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ผลการทดสอบระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ผลการทดสอบประมวลความรู้
  • ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561